Hallit, Kärkölä

140 m2 laakasiilo sekä 260 m2 konehalli

Valmistui 2022

Toimimme kvr-urakoitsijana

Puurakenteiset, rakennettu pitkästä